Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42

Фондове и каталози

Share

Отдел Комплектуване и обработка

Отделът изгражда, поддържа и редактира електронен каталог от 2004 г. и традиционни каталози  в три поредици: на български, на руски и на латиница.

http://85.255.165.164/absw/abs.htm

 

Отдел Обслужване на възрастни потребители /Заемна за възрастни/

В заемна зала се намират читателските каталози - азбучен и систематичен. Осъществява се консултантска дейност за работа с тях.

 

Отдел Обслужване на потребители под 14-годишна възраст /Детски отдел/

В отдела се поддържат следните каталози: систематичен и заглавен на детската литература; систематичен на справочен и подръчен фонд;  систематични каталози на другите материали – нотни издания, грамофонни плочи, диафилми. В помощ на читателите е и картотека по литературознание, като от 2004 година аналитичното описание на статии е автоматизирано.

 

Отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване. Периодика /Читалня/

В отдела се поддържат следните каталози: систематичен на подръчния и справочен фонд; систематичен на сбирката от книги в сектор Краезнание; азбучен и систематичен на периодиката. В помощ на читателите е и системата от картотеки - по литературознание, краезнание, персоналии, актуални теми, събития.

 

Отдел Изкуство

В отдела се поддържат следните каталози:  систематичен на книги; систематичен на подръчен и справочен фонд; систематичен на графични издания; систематичен на нотни издания; систематични на грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове. Поддържа се и система от картотеки – краеведска, по архитектура, декоративно изкуство, българско изобразително изкуство, живопис, масови развлечения, персоналии.

 

Систематичен каталог на фонд – Редки и ценни колекции – „Тантилова библиотека” 

Съдържанието на Тантилова библиотека е много разнообразно. Интересите и познанията на нейните създатели са били  многостранни, тъй като тя включва издания от различни области и на различни езици.

Share