Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42
Share

page„Лингвиста ЕООД" – гр. Карлово е одобрен доставчик на услуги към Агенцията по заетостта по схемата "Аз мога повече" на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ за заети и самонаети лица. Курсът се осъществява съвместно с Общинска библиотека – Карлово, отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване и информационният център, изграден по програма „Глобални библиотеки – България", който разполага с шест автоматизирани работни места за ползватели и подпомага информационното им осигуряване. На 11 февруари т.г. стартира обучение по Компютърна грамотност – 45 учебни часа , работа с Windows, Word, Excel, PowerPoint и Internet.

Share