Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42
Share

1

Карловската библиотека отчете дейността си за 2015 година

Общинска библиотека - Карлово е активно действаща институция, която предоставя на своите ползватели достъп до знание и информация. Като осигурява надеждно и достъпно библиотечно и информационно обслужване, тя подкрепя официалното и неформално образование. Чрез дейността си убедително защитава своята важна роля на обществено пространство и център на културно развитие за общността. Библиотеката в Карлово съществува като част от читалището от самото му създаване до октомври 2011 година, след като се преобразува в Общински културен институт – Общинска библиотека.

Директорът на библиотеката, Мирослав Колев, отчете изминалата година като успешна, въпреки някой затруднения и нерешени проблеми. Той отбеляза основните приоритети на библиотеката като водещ културен институт с регионално значение и важен информационен, образователен и културен център на територията на Община Карлово.

Основните показатели в статистическия отчет на Общинската библиотека за изминалата година са по-високи, както при регистрираните читатели, така и при посещенията. Радостно е, че сравнение с предходни години има увеличение на посещенията и при децата до 14 годишна възраст, и при по-възрастните читатели на библиотеката. Несъмнено причини за по-високите резултати са доброто обслужване вече и по електронен път, безплатният достъп до интернет и възможността да се ползва електронен каталог, който е на разположение от личния компютър в къщи, което превръща библиотеката в притегателно място за гражданите.

През 2015 година са реализирани много и разнообразни прояви: Празници на буквите; 2-ри април - Международен ден на детската книга; Маратони на четенето за ученици от начален курс; „Забавно лятно четене 2015”; Десето юбилейно издание - Маратон на четенето 2015; Национална библиотечна седмица - Библиотеките – място за учене през целия живот; Инициативата „Библионощ”; „Чети с мен в Карлово 2015”; Фондация „Глобални библиотеки - България”, одобри проекта на Общинска библиотека - Карлово по конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”. Име на проекта: „ЧИСТО - Чети, Илюстрирай, Стопанисвай, Труди се, Опазвай - Зелена библиотека в парка на Карлово”; Десето издание „Есенни дни на книгата - Карлово 2015“; Есенен празник – зелен@ библиотека в парка; „РИЦАР НА ДОБРАТА ВОЛЯ“ - церемония за „Доброволческа инициатива – Карлово 2015” за принос в доброволчеството в Община Карлово през 2015; Електронно обслужване на читателите http://85.255.165.164/absw/abs.htm - електронен каталог; Конкурса „Моето писмо до Дядо Коледа”.

Съвместни инициативи с Община Карлово, НЧ „Васил Левски – 1861г.” – Карлово, Училищата и детските градини в града, НМ „Васил Левски” – Карлово, Исторически музей, ЦОП – Карлово и ВМРО – Карлово.

Ръководството и екипът на библиотеката продължават да работят за разширяване на предоставяните съвременни библиотечни и информационни услуги. В тази връзка в плана за работа през 2016 година са заложени проекти и инициативи за популяризиране на четенето за включване към Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Основните документи за дейността на библиотеката са съобразени със Закона за обществените библиотеки, правилника за дейността на библиотеката, ЗЗРК, Наредбата за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, както и с всички нормативни документи, касаещи дейността.

Мирослав Колев благодари на целия екип на библиотеката за успешната работа, а също и на партньорите за доброто сътрудничество и пожела на всички здрава и по-добра година.

12290455 938135912889058 2107459814 o

Share