Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42
Share

-1-638

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ПАМЕТТА ЗА ЛЕВСКИ ДНЕС“

     На 18-ти юли 2017 г. България ще отбележи 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски. На този ден почитаме личността на човеколюбеца, отдаден на идеята за „свята и чиста република“. Роден в град Карлово, в долината на розите, Левски става знаменосец на свободата. Българският Апостол! Силната личност, която все още не е намерила свое подобие, неуловимият Дякон, човекът с най-чиста душа. Във всяко българско сърце живее споменът за него, в представите на всеки българин той е урок по родолюбие, надежда и упование.
1. Цели на конкурса:
- да стимулира творческата изява на учениците;
- чрез силата на художественото слово да даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към Васил Левски;
- да възпитава в дух на родолюбие, патриотизъм и гражданско отношение.
2. Тема - „Паметта за Левски днес“
3. Право на участие
     В националния конкурс „Паметта за Левски днес“ имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища на територията на страната. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
- първа възрастова група - ученици от VдоVIIIклас;
- втора възрастова група - ученици от IX до XII клас.
4. Описание на конкурса
    Животът, делото и личността на Апостола вдъхновяват и обединяват младите българи, учат ги да обичат България. В тази връзка даваме старт на националния конкурс „Паметта за Левски днес“. Престижната инициатива ще докаже, че носим Левски в сърцата си, че неговия огън гори в душите ни, че пазим великия му завет. Конкурсът е организиран от МОН, РУО Пловдив, Община Карлово и е част от националното честване на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски.
5. Условия за участие
Ще се приемат творби в жанровете: есе и стихотворение.
    Всеки участник може да представи по една творба от двете категории. Творбите трябва да бъдат написани на български книжовен език с обем до две страници или до 800 знака. Произведенията трябва да са написани на Word (формат А4, шрифт TimesNewRoman, размер 12 пункта).
Под всяка творба отбележете:
 - име и фамилия, години;

- училище, клас, населено място, област;

- точен адрес и телефон за контакт.

     В конкурса могат да участват произведения, които не са публикувани до сега и към момента не участват в други конкурси. Творбите не се връщат.

5.1. График
Етапи и срокове за изпращане и оценяване:
 - творбите трябва да се изпратят на e-mail:levskidnes@abv.bg от 15.01.2017 г. до 31.05.2017 г.;

- от 01.06.2017 г. до 14.06.2017 г. експертната комисия ще оценява изпратените творби в определения жанр;

- на 15.06.2017 г. поименно ще бъдат публикувани отличените творби на официалния сайт на Община Карлово - http://www.karlovo.bg/

- награждаването ще се състои на 04.07.2017 г. в НЧ „Васил Левски 1861г.“ – Карлово

6. Оценявани компетентности

    Творбите ще бъдат оценявани от 5 - членно компетентно жури, което ще работи независимо един от друг по следните критерии:

- придържане към темата на конкурса;

- оригиналност и творчески подход;

- езикова и стилистична култура;

- графично оформяне на творбите.

7. Награди

Ще бъдат раздадени по три награди (I-ва, II-ра и III-та) за всяка възрастова група и за всеки жанр.

I място – парична награда на стойност 300 лв., сувенир и грамота;

II място – парична награда на стойност 200 лв., сувенир и грамота;

III място – парична награда на стойност 100 лв., сувенир и грамота.

    Предвидени са и поощрителни награди, както и една специална награда за най-успешно представил се участник от община Карлово.

Среща разговор с наградените

   С авторите на най-добрите творби ще се проведе среща разговор на 04.07.2017 г. в камерната зала на НЧ „Васил Левски 1861г.“ – гр. Карлово, по време на която официално ще бъдат представени класираните творби и наградени техните автори. Ще присъстват представителите на журито, представители от Община Карлово, изявени дейци и гости.

    Наградите ще се връчат лично на авторите.

    На номинираните участници няма да се изплащат пътни разходи за участието им в тържеството.

     Отличените автори на I-во място ще имат възможността да представят своите творби на 18.07.2017 г. в деня на националното честване на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски.

Желаем на всички вдъхновение и успех в конкурсната надпревара!
 
Share