Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42
Share

Група за четене на английски, Общинска библиотека Карлово/

Read in English group, Municipal Library of Karlovo

12-11-2019

Daily-Sun-15-01-23-02-2017

В Общинска библиотека Карлово

Всеки вторник и петък, 15:00-16:00 ч.

Учиш английски и се радваш на всеки шанс да го практикуваш?

Ето една прекрасна и напълно безплатна възможност да усъвършенстваш 

езиковите си умения чрез четене и общуване в малка група.

За възрастни (навършени 16 г. и нагоре):

ГРУПА ЗА ЧЕТЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ

към Общинска библиотека Карлово

Четем и представяме в групата

откъси от подбрани от самите участници 

откъси от книжки, истории, приказки, статии…

от различни области: изкуство, наука, бизнес, спорт…

Избираме “най-добро четиво” на групата на месеца.

Не е нужно перфектно владеене на езика, 

а грешките са нормални, защото ти помагат да учиш.

Достатъчни са ти някакви познания по английски.

И най-важното - желание да се усъвършенстваш.

Място: Общинска библиотека Карлово, отдел "Читалня"

Време: Вторник и петък, 15:00-16:00 ч.

Начало: със записването на първия участник

КОНТАКТ: 

   Чрез Фейсбук 

   Тел. 0899 828 874 (Библиотеката) 

           0876 060 899 (Йора, медиатор)

At Municipal Library of Karlovo

Every Tuesday and Friday, 3:00-4:00 pm

You are learning English and appreciate every chance to practice it?

Here is a wonderful and  completely free opportunity

to improve your English language skills through reading and communication in a small group.

For adults (16+ years of age) 

GROUP FOR READING IN ENGLISH

At Municipal Library of Karlovo

We read and present within the group 

excerpts from books, stories, items, articles... 

selected by the participants themselves

from different fields: art, science, business, sports... 

We choose the "best reading" of the group monthly.

Your English command doesn’t have to be perfect,, 

and mistakes are normal, because they help you learn.

You just need some knowledge of English 

and most importantly, desire to further and improve..

Venue: Municipal Library of Karlovo, Reading Room

Time: Tuesday & Friday, 3:00-4:00 p.m.

Start: With the enrolment of the first participant

CONTACTS: 

   Via Facebook 

   Mobile ph.: 0899 828 874 (Library) 

                     0876 060 899 (Yora, the group facilitator)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕДИАТОРА

Здравейте,

Аз съм Йорданка Атанасова - Йора и съм медиатор на групата за четене на английски към библиотеката в Карлово.

Учител съм по английски от 2013 г. с практика в езикови центрове в София (Мастърс България, Биг Бен, Езиков Център Младенови и др.). Работя и самостоятелно,  включително по интернет.

Завършила съм Педагогика в Софийския университет и цял живот съм се занимавала с образование и учене под една или друга форма.

И съм “цял живот учещ се”, тъй като непрекъснато уча нещо. Сега например се уча на умения за оцеляване в природата.

Имам международно признат сертификат за владеене на езика IELTS, и си заслужава да спомена, че последният етап от обучението ми по английски се случи в колеж в Англия.

Имам сертификат за учител по английски като втори език TESOL от Държавния университет на Аризона (чрез Курсера), който сертификат е международно признат, и съм на крачка от завършването на последния курс за получаване на крайния сертификат.

Много ще се радвам да споделя с вас интереса си към езика и четенето на английски и ви очаквам с нетърпение.

SELF-INTRODUCTION OF THE FACILITATOR

Hi, 

I'm Yordanka Atanasova-Yora and  am the facilitator of the group for reading in English at the library of Karlovo.

I have been an English teacher since 2013. I have worked in language schools in Sofia such as Masters Bulgaria, Big Ben, Mladenovi Language Centre, etc. I alwo work on my own, including online.

I have obtained a Master’s degree  in Pedagogy from Sofia University, and I have always been into  education and learning in one or another way. I myself am a "lifelong learner” as I learn something all the time... For instance, I am now learning survival skills in wilderness.

I have got an IELTS certificate  (International English Language Testing System), and is worth mentioning  that the last stage of my English education happened at a college in England.

My TESOL (Teaching English as a Second Language) is  from Arizona State University (via Kurcera), and I am just a step away from completing the last course for the final certification.

I will be more than happy to share with you my interest in English language and reading in English, and can’t wait to meet you.

Share