Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42
Share
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА - КАРЛОВО

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1861г.”

О Р Г А Н И З И Р А Т

ЕСЕННИ ДНИ НА КНИГАТА КАРЛОВО 2013

21 – 31 ОКТОМВРИ

21 октомври – 18.00ч.  

Среща – разговор с психолога Събка Дякова-Чехович  и представяне на книгата й „Фитнес за женската душа”.

22 октомври – 13.30ч 

Среща – разговор на карловските деца с писателката

Божана Апостолова.

22 октомври – 18.00ч.  

Среща – разговор с писателя Милен Русков.

23 октомври18.00ч.  

Среща с младите творци – поетесата

Белослава Димитрова и

писателя Александър Христов.

24 октомври – 18.00ч 

Художествено-поетична вечер

„12 литографии по 12 песни на Робърт Бърнс”.

Гостува художникът Стефан Божков.

28 октомври – 18.00ч.  

Среща – разговор с журналистката Румяна

Николова и фотографа Николай Генов.

29 октомври – 18.00ч.    

Среща – разговор с уникалния музикант

Теодосий Спасов .

Представяне на биографичната книга

„Преследващият звуци”.

31 октомври – 18.00ч.  

Среща – разговор с журналиста Николай

Чапански и представяне на книгата му

„Кой кой е в българската народна музика?”.

Share