Вход

Галерия

Дарения

 • Currency:
 • by Studio 42
Share

 

Общинска библиотека – Карлово

Тел.: 0335/99359;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;  http://www.library-karlovo.com


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за две свободни работни места на длъжност "БИБЛИОТЕКАР"

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № 33/11.11.2013г. на    

Директора на Общинска библиотека – Карлово.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • 1. Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки";
 • 2. Професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл;
 • 3. Компютърна компетентност за основните програми от офис пакета на MS ;
  отлична комуникация и умение за работа с хора;
  креативност, инициативност, оперативност;
 • 4. Готовност за участие в курсове за повишаване на квалификацията и уменията.

Основни функции и задълженияпо длъжностна характеристика- (взимат се от Директора на Общинската библиотека)

Документи за кандидатстване:

 • 1. Заявление;
 • 2. Професионална автобиография - европейски формат;
 • 3. Мотивационно писмо
 • 4. Копие от диплома за завършено висше образование, направление "Обществени комуникации и информационни науки";
 • 5. Копие от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 •  

Документите за кандидатстване се подават в Общинска библиотека - Карлово.

Лице за контакти: Мирослав Колев – Директор на Общинска библиотека - Карлово

Срок за подаване на документи: 13.11.2013г. до 13.12.2013г. /вкл./.

 

     Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с кандидатите, решаване на    

     тестове и практически задачи.

     Списъкът с допуснатите кандидати за събеседването ще бъде изнесен на

     17.12.2013г. на входа на Общинската библиотека.

     Датата и часът на интервюто с кандидатите ще бъде обявен допълнително.

Share