Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42

„Пътуващото сандъче” на гости в библиотека Карлово

IMG 0438 IMG 0436

В Общинска библиотека – Карлово пристигна „Пътуващо сандъче” с книжки за деца от 1 до 6 години. Децата на Карлово в продължение на два месеца ще имат възможност да се докоснат до чудесните книжки. „Пътуващото сандъче” е част от проекта „Вълшебна стая”, подкрепен от дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш 2012”, в която кампания карловската библиотека участва през настоящата година за обновяване на детския отдел с проект „Да върнем децата в библиотеката”.

„Пътуващото сандъче” се осъществява с подкрепата на „Българска библиотечно-информационна асоциация”.

Детският отдел на библиотеката ще ги използва, като направи изложба и организира четения и драматизации с деца от детските градини, деца четат на по-малките и всичко друго, което ентусиазираният ни екип измисли за стимулиране на ранното детско четене.

kasting1

Четене... от самото начало

12354856-STANDARD

Директорът на Общинска библиотека - Карлово, Мирослав Колев ще участва в Лекция, уъркшоп - Четене... от самото начало, която ще се проведе в  Гьоте-институт - София. Идеи за насърчаване на четенето: Читателски и медиен метър.
Инициативата "Четене... от самото начало" в България спомага за възникването на нови практически модели за насърчаване на четенето и предоставя материали за безплатно ползване.

Уте Хахман, ръководителка на Градската библиотека в Брилон, рецензент на детски и юношески книги, председателка на експертната група „Детско-юношески библиотеки в Немската библиотечна асоциация“ (2004-2009), член на международния комитет International Standing Committee for Children and Teen Librarys der IFLA (International Federation of Library Associations)(2005-2009) и член на журито за Немска награда за детско-юношеска литература (2008-2010), ще представи в рамките на тази инициатива лесно осъществими в практиката модели за насърчаване на четенето. Ще бъде поставен акцент върху проектите Читателски метър и Медиен метър и върху възможностите им за насърчаване на читателската и медийна компетентност.

 

  Райфайзенбанк връчи чековете от кампанията “Избери, за да помогнеш”

171 KARLOVO

Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк официално връчва чека на Мирослав Колев, директор на библиотеката

Библиотеката в Карлово получи дарение от Райфайзенбанк в размер на 2669 лв. - средства, събрани по време на петата дарителска кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш” 2013 г. Те са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и от самата банка, която за всяко дарение на служител добавя по още 100 лв. В кампанията има дарения и от външни дарители, които постъпват директно по сметката на библиотеката или чрез дарителски SMS-и.

Проектът “Да върнем децата в библиотеката”  има за цел да се изгради привлекателен кът за деца и да се обнови детският отдел на Общинската библиотека – Карлово. Проектът е предназначен за деца и юноши от 5 до 14 годишна възраст и цели да създаде култура на четене и да разкрие възможностите на библиотеката, посредством различни занимания, съобразени с възрастта, нуждите и времето им.

Обновяването на детския отдел на Общинска библиотека – Карлово и създаването на привлекателен цветен център за децата има за основна цел да се разчупи представата на обществото за функциите и ролята на съвременната библиотека, да се стимулира детското четене и да се провокира интересът към знание и творчество у децата чрез използване на традиционни практики и нови технологии в библиотеката.

Директорът на библиотеката моли Общинската администрация и бизнеса да се включат в дарителската ни кампания, за да успеем да превърнем детския отдел в привлекателно място за малките читатели.

 

Front

Back

Старчов ден