Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42

  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1861г.” - КАРЛОВО

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА - КАРЛОВО

 

ВИ КАНЯТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТЕН КОНКУРС

 

Раздел : Конкурс за есе „Моето Карлово – спомен и надежда!”

Условия за участие :

-    В конкурса могат да участват ученици от 9 до 12 клас.

-    Текстовете трябва да бъдат предадени в Общинска библиотека най-късно до 17 март 2014 година.

-   Текстовете да са написани четливо и да не са по-дълги от две страници голям формат.

-    При оценяване на текстовете журито ще има предвид правописа и спазването на граматическите правила.

-     Върху листовете с текст да не се поставят отличителни знаци или данни за автора.

-     Трите имена на автора, данни за класа и училището да бъдат написани на отделен лист, който при приемането ще се поставя и запечатва в номериран плик. Пликовете с имената на победителите ще бъдат отворени в деня на награждаването.

-     Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването ще се състои на 26 март 2014г. в Общинска библиотека – Карлово.

За контакт и информация:

0335/ 9 93 59, e-mail: book_karlovo@abv.bg

Общинска библиотека - Карлово

 

Раздел : Конкурс за рисунка „Пролет в Карлово-2014”

Условия за участие :

- Няма ограничения в техниката на рисуване.

- Всеки малък художник може да участва в конкурса с до две творби.

- Размерите на рисунката да са 35/50 см.

- Рисунката не трябва да е паспартирана.

- Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат написани с печатни букви на български език:

                                           - трите имена на автора

                                           - възраст на автора /навършени години /

                                           - точен адрес

                                           - телефон за връзка, e-mail

                                           - учебно заведение /читалище, школа, клуб/

                                           - име на ръководителя.

- Изпратените творби ще бъдат върнати на участниците.

- Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба „Пролет в Карлово- 2014”

Критерии за оценка:

-      идея;

-      настроение;

-      талантлива реализация.

         Възрастови групи:

          1-ва група - от 7 до 10 навършени години;

          2-ра група - от 11 до 14 навършени години;

          3-та група - от 15 до 19 навършени години.  

        Срокове:

-      Необходимо е творбите да бъдат изпратени най-късно до 18 март 2014година.

-      Награждаването на призьорите ще се извърши при откриване на художествената изложба „Пролет в Карлово- 2014”на 26 март 2014г. в Общинска библиотека – Карлово.

За контакт и информация:

0335/ 9 33 91, e-mail: ch_karlovo@abv.bg

Народно читалище „Васил Левски-1861г.”

 

Очакваме вашите творби!

Желаем успех на всички участници в конкурса!

IMG 0058IMG 0071

 

Уважаеми читатели,

Добре дошли на 14 февруари 2014 г. /петък/ в Общинска библиотека – Карлово . По случай празника на любовта и виното, сръчните ръце на доброволците към Центъра за работа с доброволци на библиотеката изработиха красиви валентинки за всички вас.

В специално подредената от нас витрина „За любовта – с любов” ще откриете подбрани книги с любовна лирика.

 „Всеки път, когато се усмихвате на някой, вие създавате любов, прекрасен подарък за другия човек.” — Майка Тереза