Вход

Галерия

Дарения

 • Currency:
 • by Studio 42

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПЛОВДИВ

 

Областен информационен център – Пловдив
събира медии на среща в Карлово

 

Областен информационен център – Пловдив събира на 26 ноември (вторник) местни, национални и регионални медии на неформална среща в Карлово. Тя ще премине под мотото „ДА информираме ЗАЕДНО“ и ще се проведе от 11:00 часа в лекционната зала на местната Общинска библиотека – Карлово (площад „20-ти юли“ №1).

Освен представяне на добри практики по оперативните програми, бенефициенти на проекти ще споделят опит от реализацията на свои проекти с европейско финансиране. Представители на медиите ще имат възможност да дискутират предизвикателствата, с които бенефициентите се сблъскват при работата по проекти. Така медиите ще се запознаят на практика с ефекта от успешното изпълнение на проекти, финансирани със средства от оперативната програма, представени от самите бенефициенти.

По време на срещата ще бъдат презентирани акценти върху новия програмен период 2014 – 2020 година. Ще бъде представена и мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както и резултатите от общите й национални инициативи.

Тази неформална среща с медиите, която ОИЦ – Пловдив организира и провежда на територията на Пловдивска област, е в изпълнение на проект на община Пловдив      № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив“.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Митя ИВАНОВ,

експерт „Комуникация и информация”,

телефон 032/656-407, 032/ 262-000,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Кметът - д-р Кабаиванов се включи в кампанията “Дарете час 2013”

 

 

 

Д-р Емил Кабаиванов - кмет на Община Карлово, прие участието си в кампанията "Дарете час 2013" с отворено сърце. Той пожела успех на доброволците в Центъра за работа с доброволци към Общинска библиотека Карлово. Заедно със заместник кметовете бяха първите попълнили анкетата на НАРД.
 

"Да върнем децата в библиотеката"

дарителска кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”

 

Проектът “Да върнем децата в библиотеката”  има за цел да се изгради привликателен кът за деца и да се обнови детския отдел на Общинската библиотека – Карлово. Проектът е предназначен за деца и юноши от 5 до 14 годишна възраст и цели да създаде култура на четене в децата и да разкрие възможностите на библиотеката, посредством различни занимания, съобразени с възрастта, нуждите и времето им. Комбинирайки традиционните и новите методи за информиране, по време на проекта ще се създаде различна представа у децата за библиотеката – като институция и за книгата – като извор на знания и забавления. Обновяването на детския отдел на Общинска библиотека – Карлово и създаването на привлекателен цветен център за децата има за основна цел да се разчупи представата на обществото за функциите и ролята на съвременната библиотека, да се стимулира детското четене и да се провокира интереса към знание и творчество у децата чрез използване на традиционни практики и нови технологии в библиотеката. Проектът “Да върнем децата в библиотеката” на общинската библиотека в Карлово включва: закупуване на компютърни конфигурации и мебели за нуждите на детско-юношеския културно-информационен център; закупуване на нова литература, за програмата „Красиво лято сред книгите”; създаване на специализиран детски кът за четене в отдела за деца; създаване на специализиран, леснодостъпен сайт за деца и юноши; осъществяване на програма „Красиво лято сред книгите за деца”; създаване на детски клуб „Живите букви”. Чрез проекта ще се подпомогне училищната дейност на учениците, участващи в програмата. С въвеждането на нови технологии в библиотеката ще се увеличи Използването на детско-юношеския културно-информационен център  и специализирания детски кът за четене в библиотеката, ще се обогати детския фонд в библиотеката и не на последно място у децата ще се изгради любов към книгата. Детският  отдел на Общинска библиотека – Карлово, разполага със 17 000 тома фонд  и има активна дейност с децата и подрастващите: организира и провежда  творчески срещи с автори, празници на буквите; летни работилници и четения; детски конкурс „Моето писмо до Дядо Коледа. “Когато едно дело стане всенародно, то успява!” Иван Вазов Избери, за да помогнеш!

Източник:

http://www.izberi.rbb.bg/view-project-194-%D0%94%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0

 

Общинска библиотека – Карлово

Тел.: 0335/99359;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;  http://www.library-karlovo.com


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за две свободни работни места на длъжност "БИБЛИОТЕКАР"

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № 33/11.11.2013г. на    

Директора на Общинска библиотека – Карлово.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • 1. Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки";
 • 2. Професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл;
 • 3. Компютърна компетентност за основните програми от офис пакета на MS ;
  отлична комуникация и умение за работа с хора;
  креативност, инициативност, оперативност;
 • 4. Готовност за участие в курсове за повишаване на квалификацията и уменията.

Основни функции и задълженияпо длъжностна характеристика- (взимат се от Директора на Общинската библиотека)

Документи за кандидатстване:

 • 1. Заявление;
 • 2. Професионална автобиография - европейски формат;
 • 3. Мотивационно писмо
 • 4. Копие от диплома за завършено висше образование, направление "Обществени комуникации и информационни науки";
 • 5. Копие от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 •  

Документите за кандидатстване се подават в Общинска библиотека - Карлово.

Лице за контакти: Мирослав Колев – Директор на Общинска библиотека - Карлово

Срок за подаване на документи: 13.11.2013г. до 13.12.2013г. /вкл./.

 

     Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с кандидатите, решаване на    

     тестове и практически задачи.

     Списъкът с допуснатите кандидати за събеседването ще бъде изнесен на

     17.12.2013г. на входа на Общинската библиотека.

     Датата и часът на интервюто с кандидатите ще бъде обявен допълнително.