Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42

51475161 1984134511685770 7728558005771304960 o

27972551 240913316450878 2703469119678054970 n

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ ОТ КНИГОИЗДАТЕЛСТВАТА НА ХРИСТО ДАНОВ И ДРАГАН МАНЧОВ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КАРЛОВО

Източник: Общински Исторически музей - Карлово

51236182 2150866314936131 9203025106031345664 n51431033 2150867108269385 3887947388685385728 n

Голям процент от ползваната в карловските училища учебна книжнина през Възраждането и след Освобождението, съхранявана днес във фондовете на музея са издания от издателството на Христо Г. Данов и издания от книжарницата на Драган Манчов. Те представляват учебници и учебни помагала предназначени за българските народни училища и за широк кръг от читатели с полезни съвети, и знания по различни теми история, география, физика, астрономия и др. Съхранени са и оригинални броеве на в-к „Марица“, първия общобългарски вестник след Освобождението, издаван от издателството на Хр. Данов на български и френски език, подарени през 1968 г. от наследниците на Никола Славчев, основател на музея при читалище „В. Левски“ и негов уредник до края на живота му май 1950 г. Изданията преди Освобождението са печатани в печатницата на Хр. Данов във Виена и разпространявани в книжарниците му в Пловдив, Русчук, Велес и чрез многобройни съдружници из цялото българско землище. Едни от първите пътуващи книжари са: Георги Гърдов от Калофер, Пенчо Радов от Карлово, Никола Карастоянов от Самоков и др. 
Възрожденският учител и книжовник Хр. Данов заедно с Др. Манчов са родоначалниците на българското книгоиздаване. Данов е роден в град Клисура и от учител, съзнавайки голямата нужда от учебници и учебни пособия, крайно нужни на българските училища той израства в голям възрожденски книгоиздател с основание наричан „патриарх на българското книгоиздаване“. През 1857 г. заедно с учителя Йоаким Трувчев и книговезеца Нягул Бояджийски учредява „Дружествена книговезница“. Дружеството прераства в книжарница и издателство и се преименува на „Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие“. Като съдружник в него се включва и Йоаким Груев. И Данов, подобно на Манчов, основава клонове в Русе, Велес, София и Лом. От 1878 г. започва да издава в-к „Марица“, печатен орган, който осем години ревностно отстоява българският национален интерес и усилията за пълно политическо освобождение и обединение на разпокъсаната българска нация след Берлинския конгрес. Издава и първите стенни географски карти. Неспокойният му дух и невероятната енергия са оценени и той е приет за дописен член на Българското книжовно дружество, а сетне е избран и за почетен член. През 1882 г. става народен представител в Областното събрание на Източна Румелия. От 2 ноември 1896 г. до 12 април 1899 г. е кмет на Пловдив. За работата си като кмет Данов отказва да получава заплата. По време на неговия мандат е изработен първият градоустройствен план на Пловдив от архитект Йосиф Шнитер. През 50-те години на XIX в. отпечатаните от него книги достигат 1250, от които около 550 са преводни. В Историческия музей гр. Клисура се пази личната библиотека на Данов, показателна за широките интереси на влиятелния българин. През 1999 г. е учредена национална литературна награда на името на Хр. Данов.
Драган Манчов е другият голям български книгоиздател и книгоразпространител през Възраждането. Книжарницата му в Пловдив има клонове в Солун, Свищов, Битоля. Роден е в Батак ок. 1834 г. За 50-годишната си дейност той издава точно 547 книги, голяма част от които са написани от него. Учебникът „Бащин език“ е първата книга за нагледно гласно преподаване. Този сборник претърпява над 40 издания. Манчов редактира в. "Стара планина". Има сведения, че той е един от хората, които налагат името "Стара планина", вместо използваното дотогава Балкан. 
Участва в Старозагорското въстание в 1875 г., за което е арестуван и известно време е в затвора в Одрин. След като е освободен, емигрира в Румъния и там наследява печатницата на Христо Ботев, като започва издаването на първия български всекидневник „Секидневний новинар”. През 1876 г. В Букурещ Манчов издава първата стихосбирка на младия Иван Вазов "Пряпорец и гусла" и става един от най-големите почитатели на Вазов и негов доверен издател. След Руско-турска война със съдействието на руските власти Манчов получава една употребявана скоропечатна машина и през май 1879 година разкрива собствена печатница в Пловдив. От отварянето на печатницата до края на века в нея излизат 448 книги, предимно учебна литература. През 1901 г. Манчов води и кратка обществена активност като кмет на Пловдивската община.

Започна приемът на номинации за носител на Националната награда за чистота на българския език

Източник: KARLOVO.TV

getImage2

Започна приемът на номинации за носител на Националната награда за чистота на българския език.

Община Карлово започна прием на номинации за носител на Националната награда за чистотата на българския език. Конкурсът на името на д-р Иван Богоров се проведе за първи път през 2018 година. Писателят Светослав Цветков е първият неин носител.

С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров. Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.

Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2019 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.

Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и на електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.

Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Карлово.

Специален комитет в Карлово е ангажиран с честванията за 200-годишнината от рождението на Евлоги Георгиев

Източник: PlovdivNow.bg

Автор: Валерия Василева

spetsialen-komitet-karlovo-e-angazhiran-649

 

Национален инициативен комитет е създаден в Карлово във връзка с предстоящите чествания на 200 години от рождението на Евлоги Георгиев. Комитетът ще проведе първата си работна среща днес в 14,00 часа, съобщи pbnovini.com.

Очакват се представители на Софийски университет, Министерствата на образованието и на културата, представители на Великотърновския университет, както организации от Карлово и областта.

Ще бъдат уточнени основни дати и събития за отбелязването на кръглата годишнина от рождението на най-големия български дарител Евлоги Георгиев. Кулминацията на честванията ще бъде на 3 октомври 2019 година, когато е рождената му дата. Очаква се да бъде учредена и награда за дарителство на името на Евлоги Георгиев.

Най-голямото благотворително дело на Евлоги Георгиев е построяването на Софийския университет. Той осигурява средства за построяването на Атенеума в Букурещ, за болницата в Цариград – най-голямата на Балканите в края на 19-ти век, за българските училища в Солун, Браила и Букурещ. Видният карловец не забравя и родния си град. Той завещава на Карлово Вълненотекстилната фабрика, осигурява и средства за техническото училище и за болницата./Радио Фокус/

 

Колекция "Златни български филми" 

Прожекции на незабравими български филми започнаха в отдел Изкуство на Общинска библиотека "Д-р Иван Богоров". На 25 и 29 януари групи от пенсионерски клуб "Даскал Ботьо Петков", имаха възможността да гледат историческия филм "Сватбите на Йоан Асен", а децата от ЦНСТ се насладиха на шегите на Хитър Петър от едноименния филм. На 30 януари, отново за децата от ЦНТС се прожектира филма "Любимец 13".

51116916 2237323509645528 5919305854124818432 n51248364 2237323516312194 63203119525265408 n50827365 2237323809645498 7381383610118438912 n

 

Днес /18 януари 2019 г./ се навършват 84 години от рождението на българския поет Дамян Дамянов

orig 32097 bg

Какво ти липсва, за да си честит?
Що още искаш, лакомнико смъртен?
Тъй малко ти е нужно да си сит-
отвънка- залък хляб, мечта- отвътре!
И нищо друго. Другото е смърт,
лъжовна лакомия, празна жажда.
Мечтата да е мека, хлябът- твърд!
Такива само ще ти се услаждат.
Не искай нищо повече! Помни:
човекът е устроен толкоз жалко,
че колкото и земни благини
да има, вечно му изглеждат малко!
Какво ти липсва още, братко, та
се чувстваш все самотен и ограбен?
Май всичко имаш. Само не мечта?
Май си забравил сладостта на хляба,
та за това те мъчат скръб и глад?
Ако е тъй, знай- един е лекът:
раздай се цял на този беден свят!
Пак беден си стани! Че най-богат е
в своето раздаване човекът!