Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42

kasting1

Четене... от самото начало

12354856-STANDARD

Директорът на Общинска библиотека - Карлово, Мирослав Колев ще участва в Лекция, уъркшоп - Четене... от самото начало, която ще се проведе в  Гьоте-институт - София. Идеи за насърчаване на четенето: Читателски и медиен метър.
Инициативата "Четене... от самото начало" в България спомага за възникването на нови практически модели за насърчаване на четенето и предоставя материали за безплатно ползване.

Уте Хахман, ръководителка на Градската библиотека в Брилон, рецензент на детски и юношески книги, председателка на експертната група „Детско-юношески библиотеки в Немската библиотечна асоциация“ (2004-2009), член на международния комитет International Standing Committee for Children and Teen Librarys der IFLA (International Federation of Library Associations)(2005-2009) и член на журито за Немска награда за детско-юношеска литература (2008-2010), ще представи в рамките на тази инициатива лесно осъществими в практиката модели за насърчаване на четенето. Ще бъде поставен акцент върху проектите Читателски метър и Медиен метър и върху възможностите им за насърчаване на читателската и медийна компетентност.

 

  Райфайзенбанк връчи чековете от кампанията “Избери, за да помогнеш”

171 KARLOVO

Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк официално връчва чека на Мирослав Колев, директор на библиотеката

Библиотеката в Карлово получи дарение от Райфайзенбанк в размер на 2669 лв. - средства, събрани по време на петата дарителска кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш” 2013 г. Те са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и от самата банка, която за всяко дарение на служител добавя по още 100 лв. В кампанията има дарения и от външни дарители, които постъпват директно по сметката на библиотеката или чрез дарителски SMS-и.

Проектът “Да върнем децата в библиотеката”  има за цел да се изгради привлекателен кът за деца и да се обнови детският отдел на Общинската библиотека – Карлово. Проектът е предназначен за деца и юноши от 5 до 14 годишна възраст и цели да създаде култура на четене и да разкрие възможностите на библиотеката, посредством различни занимания, съобразени с възрастта, нуждите и времето им.

Обновяването на детския отдел на Общинска библиотека – Карлово и създаването на привлекателен цветен център за децата има за основна цел да се разчупи представата на обществото за функциите и ролята на съвременната библиотека, да се стимулира детското четене и да се провокира интересът към знание и творчество у децата чрез използване на традиционни практики и нови технологии в библиотеката.

Директорът на библиотеката моли Общинската администрация и бизнеса да се включат в дарителската ни кампания, за да успеем да превърнем детския отдел в привлекателно място за малките читатели.

 

Front

Back

Старчов ден

  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1861г.” - КАРЛОВО

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА - КАРЛОВО

 

ВИ КАНЯТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТЕН КОНКУРС

 

Раздел : Конкурс за есе „Моето Карлово – спомен и надежда!”

Условия за участие :

-    В конкурса могат да участват ученици от 9 до 12 клас.

-    Текстовете трябва да бъдат предадени в Общинска библиотека най-късно до 17 март 2014 година.

-   Текстовете да са написани четливо и да не са по-дълги от две страници голям формат.

-    При оценяване на текстовете журито ще има предвид правописа и спазването на граматическите правила.

-     Върху листовете с текст да не се поставят отличителни знаци или данни за автора.

-     Трите имена на автора, данни за класа и училището да бъдат написани на отделен лист, който при приемането ще се поставя и запечатва в номериран плик. Пликовете с имената на победителите ще бъдат отворени в деня на награждаването.

-     Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването ще се състои на 26 март 2014г. в Общинска библиотека – Карлово.

За контакт и информация:

0335/ 9 93 59, e-mail: book_karlovo@abv.bg

Общинска библиотека - Карлово

 

Раздел : Конкурс за рисунка „Пролет в Карлово-2014”

Условия за участие :

- Няма ограничения в техниката на рисуване.

- Всеки малък художник може да участва в конкурса с до две творби.

- Размерите на рисунката да са 35/50 см.

- Рисунката не трябва да е паспартирана.

- Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат написани с печатни букви на български език:

                                           - трите имена на автора

                                           - възраст на автора /навършени години /

                                           - точен адрес

                                           - телефон за връзка, e-mail

                                           - учебно заведение /читалище, школа, клуб/

                                           - име на ръководителя.

- Изпратените творби ще бъдат върнати на участниците.

- Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба „Пролет в Карлово- 2014”

Критерии за оценка:

-      идея;

-      настроение;

-      талантлива реализация.

         Възрастови групи:

          1-ва група - от 7 до 10 навършени години;

          2-ра група - от 11 до 14 навършени години;

          3-та група - от 15 до 19 навършени години.  

        Срокове:

-      Необходимо е творбите да бъдат изпратени най-късно до 18 март 2014година.

-      Награждаването на призьорите ще се извърши при откриване на художествената изложба „Пролет в Карлово- 2014”на 26 март 2014г. в Общинска библиотека – Карлово.

За контакт и информация:

0335/ 9 33 91, e-mail: ch_karlovo@abv.bg

Народно читалище „Васил Левски-1861г.”

 

Очакваме вашите творби!

Желаем успех на всички участници в конкурса!